Kategori: Nyhetsbrev

Information om försäkringshantering

Här kommer information som ni IST behöver veta kring Scouternas försäkring. Försäkring gäller under jamboreen och de eventuella datum ni anmält att era respektive arrangemang pågår, se nedan för mer information om när försäkringen gäller.

Nyhetsbrev #9 IST

Om bara ett par veckor anländer de första personerna från den svenska kontingenten till jamboreeområdet, och några dagar efter är det er, ISTarnas, tur att anlända till Summit Bechtel Reserve. Vi heads of IST, Elin och Paul, kommer att finnas på lägerplatsen från den 16 juli och är alltså redan där då ni kommer.

Nyhetsbrev #8 IST

Hela det här nyhetsbrevet kommer att handla om den svenska kontingentens symboliska ramverk, och hur ni som svenska ISTare kan använda er av det genom konkreta aktiviteter. Att använda det symboliska ramverket och genomföra nedan föreslagna aktiviteter är helt frivilligt men uppmuntras, då det alltid är nyttigt och spännande med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Nyhetsbrev #7 IST

Detta nyhetsbrev har två huvudsakliga informationspunkter: tält (och försäkring) samt redovisning av polisregisterutdrag och Trygga möten-intyg!

Nyhetsbrev #6 IST

Så här nära jamboreen och resan till USA är det mycket information åt olika håll och mycket att fixa både för oss i kontingentledningen och för er ISTare.

Nyhetsbrev #5 IST

Nu är det dags att redovisa era registerutdrag från polisen samt Trygga möten-intyg till svenska kontingenten. Ett steg närmare jamboreen!

Nyhetsbrev #4 IST

I mitten av april var Paul, en av Head of IST, på lägerplatsen i USA tillsammans med två av våra Head of Contingent (HoC) för att träffa HoC från andra länder och få information om lägret. Mängden information och entusiasmen som de tre kommit tillbaka med är stor och alla tre är övertygade om att lägret kommer att bli fantastiskt på så många sätt.

Nyhetsbrev #3 Avdelningsledare

Nu har det gått ett par veckor sedan förträffen och mycket information har kommunicerats, både under förträffen och därefter på WorkPlace. Syftet med det här infobrevet är att samla ihop de senaste dokumenten på ett ställe så att ni lätt kan hitta och upptäcka om ni har missat något.