Spår 2 – New York

Spår 2 – Liberty Trail

En nation blir till – men på vilka villkor?
Vårt spår börjar på precis samma sätt som för många av våra Europeiska förfäder som utvandrade till USA – med resan till New York City. För många var det både en början och ett slut att komma till landet de länge drömt om. Ett slut på en lång och ofta besvärlig resa, och en början på ett nytt liv som de satsade allt på för att kunna starta. Landet som skulle erbjuda alla möjligheter och inga begränsningar. Men var det verkligen så det förhöll sig? Hur byggdes denna nation som idag är en supermakt? Vad ligger till grund för dess framgång? Och med dagens framtidsfrågor i åtanke – går det egentligen ens att bygga en hållbar nation?

Vi besöker:

  • New York City
  • Philadelphia
  • Washington D.C

Sedan åker vi till Huntington och träffar alla andra deltagare i den svenska kontingenten.

New York, New York!

En tur förbi frihetsgudinnan med ett stopp på Ellis Island, National Museum of Immigration – platsen dit 12 miljoner människor […]