Nyhetsbrev #8 IST

Alla deltagare och ledare i den svenska kontingenten kommer under rundresa och jamboree att använda sig av kontingentens symboliska ramverk. Att använda sig av ett symboliskt ramverk kan hjälpa till att skapa en historia under ett läger eller en hajk. Hela det här nyhetsbrevet kommer att handla om den svenska kontingentens symboliska ramverk, och hur ni som svenska ISTare kan använda er av det genom konkreta aktiviteter. Att använda det symboliska ramverket och genomföra nedan föreslagna aktiviteter är helt frivilligt men uppmuntras, då det alltid är nyttigt och spännande med reflektion och erfarenhetsutbyte. 

Delar av texten nedan är tagen direkt från avdelningsledarnas handbok och delar är anpassade för att passa bättre för er ISTare. Om du reser med en IST-patrull är det utmärkt att reflektera tillsammans. Reser du själv kan du reflektera ensam, och under själva jamboreen bjuda in och diskutera med en annan IST från Sverige eller något annat land. 
 

Vad är ett symboliskt ramverk? 

Symboliskt ramverk kallas i scoutmetoden för ”symboler och ceremonier” men på engelska används termen ”symbolic framework”. Ett enkelt exempel på ett sådant ramverk som de flesta har varit med om är en temahajk som följer ett specifikt tema eller berättelse. Vanliga sådana teman är rymdhajk, pirathajk, spökhajk etc. På rymdhajken har vi kanske raketer av kartong, vi skjuter ut oss från jorden och ut i omloppsbana för att utforska okända världar med konstiga varelser. Istället för avfärd från scoutlokalen kanske vi kallar till uppskjutning. Vi häller raketbränsle i Trangiaköket/rymdfärjan, samarbetsövningarna handlar om att rädda planeten jorden från förstörelse osv. Bussen till lägerplatsen kanske heter Challenger. 

Temat för världsscoutjamboreen är ju från arrangörerna ”Unlock a new world” som vi har knutit an till med nyckeln i vårt kontingentmärke. Den svenska kontingenten har ett symboliskt ramverk som knyter av till jamboreeorganisationens tema: kartan och kompassen. 

Kartan som symboliskt ramverk… 

 • … hjälper mig att navigera 
 • … utvecklas ständigt 
 • … innehåller flera olika spår/trails 
 • … vi kan jämföra kartbilder 
 • … är uppbyggd av både gissningar och fakta 
 • … har okända områden/vita fläckar 
 • … kan hjälpa oss att se både framåt och bakåt i tiden 
 • … är inte verkligheten 
 • … behöver kompletteras med en kompass 

Kartan symboliserar således din egen uppfattning och dina fördomar om USA, resan, jamboreen, de platser du ska besöka under din resa, din bild av amerikansk kultur osv. En fördom kan vara att “alla amerikaner älskar vapen och har ett eller flera hemma” eller att “alla som röstar på Trump är bakom flötet”. 

Kompassen hjälper dig att navigera i din mentala kartbild över det land och den kontext du ska besöka. Kompassen står för dina värderingar och hjälper dig således att navigera i det nya landet. Vad tycker du egentligen om USA:s vapenlagar? Eller att det förväntas av en att man ska dricksa efter varje restaurangbesök? 

Under hela resan kommer du att få nya upplevelser, intryck och åsikter, och du kommer att träffa människor som förändrar din bild av värdlandet och även andra länder. Man kan säga att du då ritar om din karta. Du kanske utifrån detta också omvärderar din egen personliga kompass och tänker och agerar annorlunda efter ett specifikt möte med en person eller plats som förändrade ditt synsätt i en viss fråga. Under din egen rundresa är det din karta av USA som påverkas, men under jamboreen kan din kartbild av andra länder också påverkas och förändras. 
 

Forskningsfrågor 

De svenska deltagarna kommer inför rundresan att skapa forskningsfrågor, med utgångspunkt i hur patrullmedlemmarnas olika kartor ser ut. Detta är ingen nödvändighet för att kunna använda sig av kartan och kompassen. 

Använd gärna dina/era egna intressen för att skapa forskningsfrågor. T.ex. om det är många i patrullen som är intresserade av musik så kan forskningsfrågor vara ”vad är amerikansk musik?”, ”varför kommer så mycket av dagens musik från USA?”, ”varför är så mycket svart musik producerad i norra USA snarare än i södern” etc. Ni kan då gemensamt “rita upp” er karta över amerikansk musikindustri, och sedan försöka ta reda på så mycket som möjligt utifrån era forskningsfrågor under resan, och sedan gemensamt diskutera om och hur era kartbilder förändrats, och om och hur det påverkat era respektive kompasser. 

Fundera gärna över varför ni har de fördomar ni har och varför just din kartbild ser ut som den gör. När en tid gått och ni ritat om kartan utifrån nya erfarenheter: vad stämde, vad stämde inte av era fördomar, och varför? Varför ser det ut som det gör? 
 

Utforskandet – forskningsmetoder

Det finns många sätt att utforska, undersöka och kanske krossa vissa av våra fördomar. Det går givetvis bra att bara “resa runt” som vanligt, men här är några förslag på hur forskandet kan gå till: 

 • Intervjua folk på stan – använd ett formulär eller ett antal frågor som ställs likadant till alla 
 • Hitta en organisation som jobbar just med frågan som fördomen behandlar – hör av er dit och se om ni kan besöka dem spontant eller komma på ett bokat studiebesök 
 • Undersök historiska orsaker eller fakta kring frågan – finns det fakta som belägger eller motbevisar fördomen? Finns det historiska omständigheter som påverkar dagens samhälle och/eller medborgare i en särskild riktning? 
 • Hur förhåller sig detta i just den här stadsdelen/staden/staten? Finns det lokala skillnader som ni kan se och uppmärksamma under hela jamboreeresan? 
 • Finns det ekonomiska aspekter som påverkar? T ex kan man jämföra priser på mat i Sverige och USA eller priser på “nyttig” respektive “onyttig” mat i butik eller på restaurang. 
 • Man kan besöka butiker och affärer för att fråga expediterna vad de tror, ser och anar utifrån sitt perspektiv. T ex mataffärer, vapenbutiker osv. 
 • Besök en gudstjänst, mässa eller annan religiös ceremoni, kom i direktkontakt med lokala religiösa företrädare och resonera med dem. 

Aktivitet 1: sitt gärna ner tillsammans med din IST-patrull eller dig själv och fundera utifrån vad som beskrivits ovan i samband med ankomsten till USA, eller kanske redan på flyget. Vi har gjort ett formulär, vari ni kan skriva ner era förutfattade meningar om USA. Ni väljer själva hur ni formulerar de förutfattade meningarna. Detta är ingenting vi i kontingentledningen kommer att granska på något sätt, utan fungerar som ett sätt för er att faktiskt tänka till och formulera era olika fördomar om USA, dess kultur, människor och natur. 

Tänk på att andra ISTare också kan komma att se det du/ni väljer att skriva, så skriv bara sånt som det är okej att andra ser. Skriv ditt/ert namn/patrullnamn/alias för att vid aktivitet 2 kunna se vad du/ni skrivit. 

LÄNK TILL FORMULÄR

Aktivitet 2: en fysisk samling på jamboreen där ni får sitta ner tillsammans med andra ISTare som ni kanske aldrig träffat förut, och diskutera era förutfattade meningar och upplevelser, hur era kartor förändrats utifrån era olika upplevelser, och hur dessa ommålade kartor påverkat era kompasser. Ni kommer att kunna ta del av era tidigare inskickade förutfattade meningar och får här fylla i ett liknande formulär – fast med era “nya” förutfattade meningar och kartbilder. Se detta som en möjlighet att diskutera upplevelser och tankar med andra svenska ISTare som rest i samma land som du själv, men troligtvis har varit på andra platser och upplevt andra saker än du själv. 

Aktivitet 2 är någonting vi hoppas kunna genomföra under jamboreen, den kommer dock att ske i mån av tid. Mer detaljerad information kommer på jamboreen. 

Med hopp om spännande upplevelser och insikter under resan. Lycka till! 

Heads of IST Elin och PaulSkicka ett mail till oss via jamboree@scouterna.se om du har frågor eller kommentarer.

Du gillar kanske också...